Waxholms hotell - full av liv sedan 1902

Bokningsvillkor

Villkor vid bokning

Alla bokningar bekräftas skriftligen senast tre dagar efter att bokningsbekräftelse erhållits.
Bekräftelsen skall signeras samt angivet förskottsbelopp betalas in.

Betalningsvilkor

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera deltagarna t ex på inbjudningskort, kallelse eller med biljett och ange vad beställningen inkluderar samt vad deltagarna själva ska betala av tillkommande kostnader.

Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 25% av bokat belopp. Beloppet återbetalas om avbokning sker tidigare än 6 månader innan datum för genomförandet. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Waxholm Hotell rätt att debitera dröjsmålsränta med 2% per månad.

Avbeställning

Fram till 6 månader innan ankomst utan kostnad.
6 månader – 12 veckor innan ankomst behåller Waxholms Hotell inbetalt förskottsbelopp.
12– 4 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade priset.
Mindre än 4 veckor före ankomst: Full debitering.

Minskning av gästantal

​Fram till 2 veckor innan ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
Mindre än 2 veckor: Full debitering.

EN / DE / ES