Miljömärkt med Svanen

En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön.

För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Du kan också vara med och rädda världen – varje dag

Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår belastning på miljö och klimat. Att välja Svanenmärkt är att dra sitt strå till stacken för att möta dessa stora utmaningar.

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på produkter och tjänster. Licensinnehavarna ändrar sin produktion, gör om sina arbetsrutiner och byter ut ingredienser för att klara Svanens krav.

På Svanens hemsida kan du söka efter flera tusen varor och tjänster som klarat Svanens eller EU-Blommans tuffa krav. Vi hoppas du hittar vad du letar efter och är med och räddar världen lite grann varje dag!

Läs mer på Svanen.se

Waxholms Hotell

AdressHamngatan 2, Box 63, 185 21 Vaxholm

Telefon08-541 301 50

Orgnummer556121-0955

Bankgiro116-8533