Våra förebyggande åtgärder

Det är säkert att besöka Waxholms Hotell. Här är de riktlinjer och åtgärder vi vidtagit och följer.

Vi samarbetar med vår branchorganisation Visita som tagit fram Safe to Visit - ett program som ska underlätta för besöksnäringen att hålla öppet och skapa trygga förhållanden för gäster och personal. Materialet har tagits fram i dialog med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfacket.

Vi välkomnar gäster som är helt friska och symptomfria.

Våra rum och allmänna utrymmen städas och desinfekteras regelbundet med största möjliga noggrannhet.

Vi har reducerat och anpassat antalet bord i våra restauranger och därmed ökat avståndet.

Vi hjälps åt att hålla avstånd till varandra. Märken i golvet markerar vilka avstånd som gäller.

All mat och dryck intas sittande vid sin plats.

Vi uppmanar våra gäster och personal att tvätta händerna ofta, samt att använda handsprit som finns utplacerat runt om i hotellet.

Tack för din förståelse!

Waxholms Hotell

AdressHamngatan 2, Box 63, 185 21 Vaxholm

Telefon08-541 301 50

Orgnummer556121-0955

Bankgiro116-8533