Svanenmärkta konferenser

Vi har tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete och klarar Svanens stränga krav.

Med hjälp av Svanen arbetar vi för att uppnå ett hållbart samhälle. Våra medarbetare arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste vi t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från hotell- och konferensverksamheter.

Det är bråttom om vi ska rädda världen och minska vår belastning på miljö och klimat. Alla behöver dra sitt strå till stacken för att möta dessa stora utmaningar. Tack för att du väljer en Svanenmärkt konferensanläggning!

Läs mer på Svanens hemsida »

Waxholms Hotell

AdressHamngatan 2, Box 63, 185 21 Vaxholm

Telefon08-541 301 50

Orgnummer556121-0955

Bankgiro116-8533